CO₂-neutral leverans

Varemessen™s klimatengagemang är ett proaktivt steg mot att minska miljöpåverkan från e-handelsleveranser. Varemessen™ inser CO₂-fotavtrycket i samband med sjöfart och har samarbetat med ledande företag som är dedikerade till att ta bort CO₂ från atmosfären. Detta initiativ visar inte bara ett engagemang för miljöansvar, utan är också ett berömvärt exempel på ansvarsfulla affärsmetoder i den digitala tidsåldern.

Varför det är fördelaktigt

Minskar CO₂-avtrycket: E-handelsleveranser bidrar till CO₂-utsläpp, men genom att stödja CO₂-avlägsnande företag arbetar Varemessen™ aktivt för att kompensera dessa utsläpp. Detta tillvägagångssätt harmoniserar med hållbarhetsmålen och bidrar till att minska företagets totala CO₂-fotavtryck.

Innovativa lösningar: Genom att samarbeta med innovativa företag som Heirloom, Remora och Charm bidrar Varemessen™ till utveckling och implementering av innovativa teknologier för CO₂-borttagning. Dessa lösningar erbjuder alternativ till traditionella, energiintensiva metoder och visar ett engagemang för miljöinnovation.

Verifierade partnerskap: Varemessen™s partnerskap med Carbon Direct säkerställer att de stödda CO₂-borttagningsföretagen genomgår en grundlig vetenskaplig bedömning. Denna verifieringsprocess ökar transparensen och trovärdigheten och ger förtroende för initiativens effektivitet.

Konkreta resultat: De påtagliga resultaten av Varemessen™s klimatåtagande är uppenbara i de betydande framgångar som lyfts fram, såsom avlägsnandet av tusentals ton CO₂ från atmosfären och tillhandahållandet av CO₂-neutral frakt för miljontals beställningar. Dessa mätbara resultat understryker initiativets praktiska effekt.

Vi stöder 3 tekniker för avlägsnande av CO₂

Varemessen™ stödjer företag som Charm, Remora och Heirloom att leverera CO₂-neutrala leveranser av flera anledningar.

För det första har dessa företag utvecklat avancerad teknik och innovativa metoder för CO₂-borttagning, som möjliggör effektiv och tillförlitlig minskning av växthusgasutsläppen. Genom att samarbeta med dessa ledande företag visar Varemessen ett engagemang för att investera i och stödja banbrytande lösningar som hanterar klimatutmaningar på ett effektivt sätt.

För det andra fokuserar dessa företag på att ta bort CO₂ direkt från källan, antingen från lastbilsavgasrör, med växtmaterial eller genom att påskynda naturliga kolmineraliseringsprocesser. Det betyder att de inte bara minskar CO₂-utsläppen utan också aktivt bidrar till att avlägsna befintlig CO₂ från atmosfären.

Slutligen är dessa lösningar inte bara miljöeffektiva, utan också ekonomiskt lönsamma på lång sikt. Genom att investera i CO₂-neutrala leveransmetoder förbereder sig Varemessen™ för framtida krav och förväntningar från både konsumenter och lagstiftare, samtidigt som de visar sitt engagemang för att ta ansvar för sin klimatpåverkan.

Sammantaget gör stödet till företag som Charm, Remora och Heirloom det möjligt för Varemessen™ att erbjuda CO₂-neutrala leveranser genom att investera i pålitliga, innovativa och hållbara lösningar som minskar företagets klimatavtryck och bidrar till en mer hållbar framtid.

Heirloom använder direkt luftfångningsteknik för att förbättra kolmineraliseringsprocessen. Till skillnad från konventionella metoder som kräver energikrävande fläktar, ökar Heirlooms tillvägagångssätt hastigheten med vilken naturligt förekommande mineraler fångar upp CO₂. Detta minskar inte bara energiförbrukningen utan ökar också effektiviteten av kolavskiljning.

Detta innovativa tillvägagångssätt för CO₂-avskiljning gör att Heirloom kan ta bort CO₂ direkt från luften med hjälp av naturligt förekommande processer. Genom att utnyttja luftens naturliga sammansättning och mineralernas förmåga att absorbera CO₂ skapar Heirloom en mer hållbar och effektiv metod för kolborttagning. Denna teknik kräver ingen extra energi för att skapa luftströmmar, vilket gör den både ekonomisk och miljövänlig.

Genom att förbättra kolmineraliseringsprocessen tar Heirloom inte bara upp utmaningarna med CO₂-borttagning, utan bidrar också till utvecklingen av mer effektiva och hållbara lösningar för att bekämpa klimatförändringar. Heirlooms teknologi representerar en förändring mot mer hållbara metoder för kolborttagning som kan ha positiva långsiktiga effekter på vår planet och dess framtida hälsa.

Remora är specialiserat på att fånga upp CO₂ direkt från lastbilens avgasrör under transport. Denna innovativa metod samlar in utsläppen vid källan och minskar effektivt transportens CO₂-fotavtryck. Genom att omdirigera CO₂ för långtidslagring bidrar Remora till övergripande insatser för att minska utsläppen och bekämpa klimatförändringar.

Remoras inställning till CO₂-avskiljning innebär avancerad teknik som monteras direkt på lastbilarnas avgasrör. Detta gör att CO₂-utsläppen kan fångas upp medan lastbilarna är i drift, vilket minimerar avfallet och optimerar avfångningens effektivitet. Den fångade CO₂ transporteras sedan till lagringsplatser där den lagras säkert för att förhindra ytterligare utsläpp till atmosfären.

Genom att fokusera på att minska CO₂-utsläppen från transportsektorn adresserar Remora en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser. Denna insats har en direkt och positiv inverkan på klimatförändringen genom att minska mängden CO₂ som släpps ut i atmosfären från transportaktiviteter. Dessutom bidrar Remoras teknik till utvecklingen av mer hållbara transportlösningar som kan gynna både miljön och samhället i stort.

Charm använder ett innovativt tillvägagångssätt för CO₂-avskiljning genom att använda växtmaterial för att fånga upp koldioxid (CO₂) från atmosfären. Genom att använda växtmaterial som annars skulle vara avfall förvandlar Charm detta avfall till en stabil, CO₂-rik vätska. Denna vätska förvaras sedan säkert under jord, vilket minskar risken för miljörisker som skogsbränder och jorderosion.

Processen börjar med insamling av växtmaterial, som är rikligt och lättillgängligt från jord- och skogsbruksverksamhet. Detta avfallsmaterial, som annars skulle kunna bidra till förorening eller helt enkelt stanna kvar och sönderdelas, återvinns av Charm för CO₂-avskiljning. Genom en serie kemiska reaktioner omvandlar Charm den fångade CO₂ till en flytande form, vilket skapar en värdefull resurs som säkert kan förvaras under jord.

Att lagra den CO₂-rika vätskan under jord tjänar två syften. För det första tar det bort CO₂ från atmosfären, vilket effektivt minskar utsläppen av växthusgaser och mildrar klimatförändringarna. För det andra främjar det hållbara avfallshanteringsmetoder genom att återvinna växtmaterial och förhindra att det bidrar till miljöförstöring.

Koldioxidneutral leverans med Shopify Planet
Koldioxidneutral leverans för alla ordrar
54;kg
leveransutsläpp har avlägsnats
Det motsvarar...
138;
miles bilresa i en genomsnittlig bensindriven bil
Vi finansierar innovationer inom...
Direkt luftinfångning
Bioolja
Mineralisering