CO₂-neutral levering

Varemessen™s Klimaengagement er et proaktivt skridt mod at mindske den miljømæssige påvirkning af e-handelsleverancer. Ved at anerkende det CO₂ aftryk, der er forbundet med forsendelser, har Varemessen™ indgået partnerskaber med førende virksomheder dedikeret til at fjerne CO₂ fra atmosfæren. Denne initiativ viser ikke kun en forpligtelse til miljøansvar, men sætter også et prisværdigt eksempel på ansvarlig forretningspraksis i den digitale tidsalder.

Hvorfor det er gavnligt

Reducerer CO₂ aftrykket: E-handelsleverancer bidrager til CO₂ emissioner, men ved at støtte CO₂ f-fjernelsesvirksomheder arbejder Varemessen™ aktivt på at opveje disse emissioner. Denne tilgang harmonerer med bæredygtighedsmål og bidrager til at reducere virksomhedens samlede CO₂ aftryk.

Innovative løsninger: Ved at samarbejde med nytænkende virksomheder som Heirloom, Remora og Charm bidrager Varemessen™ til udviklingen og implementeringen af innovative teknologier til CO₂-fjernelse. Disse løsninger tilbyder alternativer til traditionelle, energi-intensive metoder og viser en forpligtelse til miljømæssig innovation.

Verificerede partnerskaber: Varemessen™s partnerskab med Carbon Direct sikrer, at de understøttede CO₂-fjernelsesvirksomheder gennemgår en grundig videnskabelig vurdering. Denne verificeringsproces øger gennemsigtigheden og troværdigheden og giver tillid til initiativernes effektivitet.

Konkrete resultater: De håndgribelige resultater af Varemessen™s Klimaengagement er tydelige i de betydelige præstationer, der er fremhævet, såsom fjernelse af tusindvis af tons CO₂ fra atmosfæren og tilvejebringelsen af CO₂ neutral forsendelse til millioner af ordrer. Disse målbare resultater understreger initiativets praktiske indvirkning.

Vi støtter 3 CO₂-fjernelses-teknologier

Varemessen™ støtter virksomheder som Charm, Remora og Heirloom for at kunne levere CO₂-neutrale leveringer af flere årsager.

For det første har disse virksomheder udviklet avancerede teknologier og innovative metoder til CO₂-fjernelse, som muliggør en effektiv og pålidelig reduktion af drivhusgasemissioner. Ved at samarbejde med disse førende virksomheder viser Varemessen™ en forpligtelse til at investere i og støtte banebrydende løsninger, der adresserer klimaudfordringerne på en effektiv måde.

For det andet fokuserer disse virksomheder på at fjerne CO₂ direkte fra kilden, enten fra lastbilernes udstødningsrør, ved hjælp af plantemateriale eller ved at accelerere naturlige processer for kulstofmineralisering. Dette betyder, at de ikke kun reducerer CO₂-udledninger, men også aktivt bidrager til at fjerne eksisterende CO₂ fra atmosfæren.

Endelig er disse løsninger ikke kun miljømæssigt effektive, men også økonomisk levedygtige på lang sigt. Ved at investere i CO₂-neutrale leveringsmetoder forbereder Varemessen™ sig på fremtidige krav og forventninger fra både forbrugere og lovgivere, samtidig med at de demonstrerer deres engagement i at tage ansvar for deres klimapåvirkning.

Samlet set gør støtten til virksomheder som Charm, Remora og Heirloom det muligt for Varemessen™ at tilbyde CO₂-neutrale leveringer ved at investere i pålidelige, innovative og bæredygtige løsninger, der reducerer virksomhedens klimaaftryk og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Heirloom anvender direkte luftfangst-teknologi til at forbedre processen med kulstofmineralisering. I modsætning til konventionelle metoder, der kræver energi-intensive blæsere, øger Heirlooms tilgang hastigheden, hvormed naturligt forekommende mineraler fanger CO₂. Dette reducerer ikke kun energiforbruget, men øger også effektiviteten af kulstof-fjernelsen.

Denne innovative tilgang til CO₂-fangst giver Heirloom mulighed for at fjerne CO₂ direkte fra luften ved hjælp af naturligt forekommende processer. Ved at udnytte luftens naturlige sammensætning og mineralers evne til at absorbere CO₂, skaber Heirloom en mere bæredygtig og effektiv metode til kulstof-fjernelse. Denne teknologi kræver ikke ekstra energi til at skabe luftstrømme, hvilket gør den både økonomisk og miljøvenlig.

Ved at forbedre kulstofmineraliseringsprocessen adresserer Heirloom ikke kun udfordringerne med CO₂-fjernelse, men bidrager også til udviklingen af mere effektive og bæredygtige løsninger til at bekæmpe klimaforandringerne. Heirlooms teknologi repræsenterer et skift mod mere bæredygtige metoder til kulstof-fjernelse, der kan have positive langsigtede virkninger på vores planet og dens fremtidige sundhed.

Remora specialiserer sig i at fange CO₂ direkte fra lastbilens udstødningsrør under transport. Denne innovative metode opsamler emissionerne ved kilden og reducerer effektivt transportens CO₂-aftryk. Ved at omdirigere CO₂ til langvarig lagring bidrager Remora til overordnede bestræbelser på at reducere emissioner og bekæmpe klimaforandringer.

Remoras tilgang til CO₂-fangst involverer avanceret teknologi, der monteres direkte på lastbilernes udstødningsrør. Dette giver mulighed for at indfange CO₂-udledninger, mens lastbilerne er i drift, hvilket minimerer spild og optimerer effektiviteten af fangsten. Den opsamlede CO₂ transporteres derefter til lagringssteder, hvor det sikkert opbevares for at forhindre yderligere udledninger i atmosfæren.

Ved at fokusere på at reducere CO₂-udledninger fra transportsektoren, adresserer Remora en af de største kilder til drivhusgasemissioner. Denne indsats har en direkte og positiv indvirkning på klimaforandringerne ved at reducere mængden af CO₂, der frigives i atmosfæren fra transportaktiviteter. Derudover bidrager Remoras teknologi til udviklingen af ​​mere bæredygtige transportløsninger, der kan gavne både miljøet og samfundet som helhed.

Charm anvender en innovativ tilgang til CO₂-fangst ved at udnytte plantemateriale til at fange kuldioxid (CO₂) fra atmosfæren. Ved at benytte plantematerialer, som ellers ville være affald, transformerer Charm effektivt dette affald til en stabil, CO₂-rig væske. Denne væske lagres derefter sikkert under jorden, hvilket reducerer risikoen for miljømæssige farer såsom skovbrande og jorderosion.

Processen begynder med indsamlingen af plantemateriale, som er rigeligt og let tilgængeligt fra landbrugs- og skovbrugsaktiviteter. Dette affaldsmateriale, som ellers kunne bidrage til forurening eller blot forblive og nedbryde, bliver genanvendt af Charm til CO₂-opsamling. Gennem en række kemiske reaktioner omdanner Charm det opsamlede CO₂ til en flydende form, hvilket skaber en værdifuld ressource, der sikkert kan lagres under jorden.

Opbevaring af den CO₂-rige væske under jorden tjener to formål. For det første fjerner det CO₂ fra atmosfæren, hvilket effektivt reducerer drivhusgasemissioner og mindsker klimaændringerne. For det andet fremmer det bæredygtige affaldshåndteringspraksisser ved at genanvende plantemateriale og forhindre det i at bidrage til miljøforringelse.

CO₂-neutral levering med Shopify Planet
CO2-neutral levering på alle ordrer
133kg
udledning ved levering fjernet
Det er ligesom...
542
kilometer kørt af en gennemsnitlig benzindrevet bil
Vi har finansieret innovationer inden for...
Direkte luftopsamling
Bio-oil
Mineralisering